Para ihop Noter och Tangenter

Para ihop bilder och ljud.
Bilden i spalten till vänster hör ihop med en av tonerna i högra spalten. Observera att alla noterna är diskantnoter. Para ihop rätt ton med rätt bild genom att använda "dra och släppa"-metoden.